Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN 

DAVALI	: 

VEKİLİ	: 

DAVALI	

VEKİLİ	 

D.KONUSU	: , 04.02.2013 tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın
sunulmasıdır. 

AÇIKLAMALAR : 

Mahkemenize sunulmuş olan tarihli 04.02.2013  Bilirkişi Raporuna
itiraz ediyoruz.

13.11.2012 tarihli davaya cevap dilekçemizde belirttiğimiz hususları
tekrar ediyoruz.

␃༃龄布龄愃̤摧杵¨

.

H

X

h

j

t

v

 h	

"esi dönem sonlarında yenilenerek devam edecek olursa kefilin
sorumlulukları aynen devam edecektir. Şu kadar ki , sözleşme
kendiliğinden yenilenmek suretiyle daha zuun süre devam edecek olsa
bile kefilin sorumluluğu tüm süre ve tüm miktar ile sınırlı
olacaktır. Dolayısı ile bilirkişinin ın iddia ettiği gibi 1
yıllık sınırlama mevcut değildir ve bk 493 uygulanamaz.      

3- Bilirkişinin ”Davacının kefaleti 01.08.20008 tarihinde
başlamış, 31.07.2009 tarihinde sona ermiştir. İcra takibinin ise
kefaletin sona ediği tarihten 1 yıl+23 gün sonra
gerçekleştirildiği görülmektedir.818 sayılı borçlar Yasasının
493. Maddesinde alacaklının, kefaletin sona erme tarihini takip eden 1
ay içerisinde icra veya mahkemeye başvuruda bulunarak hakkını takip
etmemesi durumunda kefilin kefaletten beri olacağı hükme
bağlanmıştır. Bu süre zamanaşımı süresi, olmayıp hak
düşürücü süredir. Sayın mahkemenin görüşümüze katılması
durumunda davacının dava konusu takipten dolayı borçlu olmadığı
ve ödenen meblağların iadesi gerektiği kabul edilebilecektir.”
İddiası kabul edilemez çünkü davacı taraf, cevaba cevap
dilekçesinde borçtan bir yıl sorumlu olduğunu kabul ediyor. 

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda saydığımız nedenlerle tarihli bilirkişi
raporuna itirazlarımızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78