Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİGİNE

										.......

DOSYA NO     : .......

İTİRAZ EDEN

(SANIK)        :.......

VEKİLİ         :.......

KONU         : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın
sunulması

AÇIKLAMALAR : 1-Mahkemenize sunulmuş olan, ....... tarihli Bilirkişi
Raporuna itiraz ediyoruz.

               2-Bilirkişi raporunda suça esas teşkil
eden sıra çekler üzerinde inceleme yapılmış ve çeklerdeki
imzaların keşideciye (Çek koçanı sahibine) ait olmadığı
belirtilmiştir.

               3-Çekler üzerindeki yazıların
müvekkilimizin yazısına benzediğinden bahsedilmekle birlikte, kesin
ifadelere yer verilmemiştir.

P

Š

N

P

㄀$␷㠀$⑈愀̤ༀi gibi, müvekkilimizi hak etmediği şekilde
suçlamaktadır. Bilirkişi adeta taraf gibi davranmakta, şüpheyi
müvekkilimizi suçlayarak yorumlamaktadır. Oysa Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu' na göre "Şüpheden Sanık Yararlanır".

               5-Gerçeği arama mantığından uzaklaşan
ve adeta müvekkilimiz aleyhine iddianame haline gelen bilirkişi
raporunu kabul etmiyoruz.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile, itirazımızın kabulüne ve
yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesini talep
ederiz.

	

					

       						    

                                    
                     SANIK VEKİLİ 

									    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78