Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … MAHKEMESİNE

							

İTİRAZ EDEN

(SANIK)			:

VEKİLİ			:

KONU			: Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz.

AÇIKLAMALAR  		:

1-Mahkemenize sunulmuş olan, ...tarihli Bilirkişi Raporuna itiraz
ediyoruz.

2-Bilirkişi raporunda suça esas teşkil eden sıra çekler üzerinde
inceleme yapılmış ve çeklerdeki imzaların keşideciye (Çek
koçanı sahibine) ait olmadığı belirtilmiştir.

3-Çekler üzerindeki yazıların müvekkilimizin yazısına
benzediğinden bahsedilmekle birlikte, kesin ifadelere yer
verilmemiştir.

ê

î

ª

h“\

h“\

h“\

è

ê

gd“\

gd“\

gd“\

gd“\

izi hak etmediği şekilde suçlamaktadır. Bilirkişi adeta taraf gibi
davranmakta, şüpheyi müvekkilimizi suçlayarak yorumlamaktadır. Oysa
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' na göre şüpheden sanık yararlanır.

5-Gerçeği arama mantığından uzaklaşan ve adeta müvekkilimiz
aleyhine iddianame haline gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER  	: 1086 S. K. m. 283 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenler ile itirazımızın
kabulüne ve yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

	

					

       						    

Sanık Vekili

						      Av.