Giriş yap
Kayıt ol

         ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO : …

KONU : … Sulh Hukuk Mahkemesinin … D.iş sayılı dosyasından tarafımıza
tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından
ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davaya konu kaza tarihi ……… olup, kaza tarihinde tutulan kaza tespit
tutanağında müvekkil şirkete ait ………… plaka sayılı araca ve sürücüsüne
kusur atfedilmemiştir. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra … tarafından olay
yerinde tespit yapılması istenmiş ve Sulh Hukuk Mahkemesinin itirazımıza
konu 2006/82 D.iş sayılı tespiti yapılmıştır. Bu tespitte müvekkil
şirkete ait araç sürücüsüne %40 kusur atfedilmiştir.

Öncelikle söz konusu tespit kaza tarihinden yaklaşık 2 ay sonra
yapılmıştır. Kaza anına ilişkin deliler tamamen yok olmuştur. Ne fren
izi, ne çarpışma noktası, ne de başka bir delil kalmamıştır. Tabiri
caizse sonradan ortaya çıkan tanık ve ispatı imkânsız olacak tanık
ifadeleri ile müvekkile ait aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı öne
sürülmüştür. Kaza anıda trafik ekiplerince olay yeri kaza tespit
tutanağı tutulmuş tarafların ikisi de karşı yanın kırmızı ışıkta
geçtiğini iddia etmiştir. Sonradan ortaya çıkan tanıkların olay
esnasında tutulan rapora esas teşkil edecek beyanları olmamıştır. Olay
esnasında rapor tutan trafik polisleri elbetteki olayın oluşunu
araştırmışlar, çevreden soruşturmuşlar, kaza yerindeki bulgulara göre
rapor tutmuşlardır. Bu rapor daha doğru ve sıcak bilgi ve bulgulara göre
tutulmuştur ve doğru olan rapordur.

Yapılan tespit gerçeklikten ve geçerlilikten uzak, hukuki geçerliliği
bulunmayan bir tespittir. Bu nedenle devamıza esas teşkil edemeyeceği
kanaatindeyiz.

Bu nedenlerle yapılan tespiti ve tespit neticesinde belirlenen kusur
oranlarını kabul etmediğimizi sayın Mahkemenize arz ederiz.

Davacı Vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78