Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               T.C.

……………………

………...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO	:………………. 

……………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

		

		İ L G İ :/ …………………… Esas sayılı dosyanıza,

		İlgi sayılı dosyanız borçlusu ………………………..
Taşınmazının Bilirkişi marifetiyle kıymet taktirine ilişkin rapor
ekte gönderilmiştir.

			Bu iş için700,00.-TL masraf yapılmıştır.

			Bilgileriniz rica olunur……………….

								…………………..İcra müdürü

Not:/Tezkere Elden Takiplidir.

        T.C.

……………………

………...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO	:………………. 

N

R

X

Z

`

ú



L

N

P

R

T

V

X

Z

„

„

–

À

æ

è

 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

		

		İ L G İ :/ 2010/9039 Esas sayılı dosyanıza,

		İlgi sayılı dosyanız borçlusu ………………………..
Taşınmazının Bilirkişi marifetiyle kıymet taktirine ilişkin rapor
ekte gönderilmiştir.

			Bu iş için700,00.-TL masraf yapılmıştır.

			Bilgileriniz rica olunur……………….

								…………………..İcra müdürü

Not:/Tezkere Elden Takiplidir.