Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KIRKAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO :  Esas
Bilirkişi Raporuna

İtiraz Eden Davacı : 

Vekili         :

Davalı          : AKBANK T.A.Ş.

Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul

Vekili : 
Konu : Bilirkişi tarafından verilen 23.03.2015 tarihli rapora karşı
itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar 

Sayın Bilirkişi tarafından düzenlenen 23.03.2015 tarihli bilirkişi
raporuna itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

Davalı taraf, 4857 sayılı İş Kanununun 24.maddesinde belirtilen iyi
niyet kurallarına aykırı davranmış olup,yasalardan ve iş sözleşmesinden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.Sayın Bilirkişi raporu
oluştururken bu hususları göz ardı etmiştir.Müvekkilimiz, işyerinde
birçok haksızlığa uğramıştır.

Davalı banka tarafından ;Kırkağaç ve Akhisar şubelerinde geç saatlere
varan çalışmalar; ilgili bankanın bölge müdürlüğünün çalışanlar üzerinde
kurduğu baskılar ayrıca; bu kadar yoğun çalışmaya rağmen davalı banka
tarafından müvekkile ödenen maaşın yetersizliği, son olarak da,yoğun
çalışma baskısı altında ezilen müvekkilin maruz kaldığı durum bilirkişi
raporunda irdelenmeden rapor oluşturulmuştur.

Sonuç - İstem : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce
re’sen nazara alınacak sebepler neticesinde; bilirkişi raporuna itiraz
ediyoruz. Dava dosyasının taleplerimiz doğrultusunda dosyaya sunduğumuz
itirazlar yönünden yeniden rapor alınmak üzere dosyanın konusunda uzman
bir bilirkişiye tevdiine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz
ederiz.

Davacı Vekili