Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     A…GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Gerçek Kişiler İçin)

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:

	AHMET … Vekili 

AV.

Oturma yeri veya iş adresi: 

	Reşatbey mah. Seyhan/ADANA

Tel/fax: 322 

……HUKUK BÜROSU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: 	11111111111	Başvuruya hangi yolla
cevap almak istersiniz?

Yazılı      x

Elektronik   x

Elektronik posta adresi: 	ahhh@gmail.com

İmzası:	

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi
veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:

 

"

2

B

N

P

\

^

f

¾

ì

 

â

ä

昀Ĵऀmirasçısı olarak kalmıştır. Dilekçemiz ekinde
görüleceği üzere müvekkilim Ahmet 3/16 hissedar durumundadır.
Muris Hatice bankanız kayıtlarında var ise;

1.Hangi şubesinde hesabının olduğunun bildirilmesi 

2.Vadeli,vadesiz mevduat hesabı veya kredi kartı hesabı gibi tüm
hesaplarının çıkarılmasını

3.Hesapların açılış tarihinden bu zamana kadar tamamının hesap
hareketlerinin dökümünün gönderilmesini, 

4.Hesaplar kapatılmış ise hangi tarihte kim tarafından
kapatıldığının tarafımıza bildirilmesi MİRASÇISI ahmet adına
vekaleten talep olunur.

EKLER:	1.VEKALETNAME ÖRNEĞİ

2.VERASETNAME ÖRNEĞİ MAHKEME KARARI