Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                BELEDİYE MAKAMINA

İL

TALEPTE BULUNAN

SİTE YÖNETİCİSİ : AD-SOYAD (T.C. No: )

ADRES YAZILACAK-SİTE ADI ÖZELLİKLE BELİRTİLECEK.

KONU : Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Tespiti ve

Önlenmesi

AÇIKLAMALAR : 1- Site yöneticisi olarak görev yaptığım ……………………………….
Adresinde bulunan ………. Sitesi yakının belediyeniz denetiminde ve
idaresinde yol yapım çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında site alanı kapsamında bulunan taşınmaza belediyeniz
tarafından müdahalede bulunulduğu tespit edilmiş ve sözlü şikayet
yoluyla hadise belediyeniz makamına bildirilmiştir. Yine sözlü alınan
cevaplarda durumun tespit ettirilerek tarafımıza bilgi verileceği, işgal
söz konusu ise hadisenin çözüme kavuşturulacağı bildirilmiştir. Ancak
beklenen süre zarfında belediyeniz tarafından hiçbir girişimde
bulunulmamıştır. Bu nedenle tarafınıza yazılı olarak başvurma gereği
doğmuştur.

2-Söz konusu arsa üzerinde haksız işgali gerçekleştiren belediyenizin
ivedilikle gerekli tespiti yaptırması gerekmektedir. Yasal süre zarfında
belediyenizden cevap alınamadığı takdirde, yasal yollara başvurulması
zarureti doğacaktır.

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, “…………………………………..”
adresindeki taşınmaza, belediyeniz çalışması yoluyla yapılan işgalin
öncelikle tespit ettirilmesini, mevcut bir işgal söz konusu telafisinin
gerçekleştirilmesini, aksi halde yasal yollara başvurulacağını
saygılarımla bildiririm. 21.10.2014

AD-SOYAD

İletişim Bilgileri :

ADRES:

Tel :