Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

İTİRAZ EDEN   :....... 

VEKİLİ        :.......

KARŞI TARAF  : ....... Belediyesi Başkanlığı

KONU       : ....... Belediyesi Encümeninin .......  tarih ve
....... sayılı encümen kararının iptaline karar verilmesi talebidir

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilim şirkete,.......Belediyesi encümeni
tarafından yukarıda tarihi ve numarası belirtilen idari para cezası
verilmiş bulunmaktadır. Belediye Encümeni tarafından müvekkilim
firmaya verilen idari para cezasının mesnedi,şirkete ait araçtan
yola beton döküldüğü ve çevreyi kirlettiği olarak
belirtilmiştir. Ancak,bu gerekçeler yerinde değildir. Çünkü;

              a-Encümen yazısı içeriğinden de
anlaşılacağı üzere,firmaya ait araçlar,deprem nedeni ile yapımı
süren prefabrike evlerin temel betonu için hazır beton
taşımaktadır. Evlerin yapıldığı alanda müvekkilimin ekteki
sözleşme gereği , hazır beton verdiği .... İnşaat firması 500
konut, ...... İnşaat 1000 konut, ..... firması ise 800 konut
yapmaktadır. Yapılan konut sayısı yaklaşık 2300 adet olup,
../../.... tarihinde bitmesi gerektiğinden, bu firmalar tüm hızları
ile işi yetiştirmeye çalışmaktadır. Kocaeli vilayeti sınırları
içinde hazır beton dışında beton kullanılması yasak olup,bu
nedenle tüm firmalar hazır beton almaktadır. Bu nedenle de tüm
firmalara ait beton kamyonları,bu alana ulaşmak için tek yol olan ve
halkın da kullandığı yolu kullanma mecburiyetinde kalarak yapım
alanına gitmektedir. Çok ağır olan bu araçlar trafiği bu nedenle
engellemektedir. Belediyenin asıl sıkıntısı bu durumdan
kaynaklanmaktadır. Ancak,bu durum geçici ve doğal afet nedeni ile
kaçınılmaz bir durumdur.

.

f

,

㄀$␷㠀$⑈愀Ĥ摧喖‘ఀ,

.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧喖‘ᄀ yola beton dökülmesi teknik
olarak mümkün değildir. Kapak da ancak,inşaat mahallinde
açılmaktadır. Müvekkilim firma bu nedenlerle yola beton
dökmemiştir ve bu konuda firmanın imzası bulunan bir tutanak da bu
nedenle bulunmamaktadır. 

              c-Bu yolu kullanan tek hazır beton firması
bizim firmamız olmadığı gibi, başka hazır beton firmaları, kum,
çakıl, kereste, hazır yapı elamanları gibi inşaat malzemelerini
taşıyan tüm firmalar tek yol olan bu yolu kullanmaktadır. Bu nedenle
sadece bize ceza verilmesi olayın bir an için doğru olduğunu kabul
etsek bile , hakkaniyete aykırıdır

              d-Belirlenen temizlik bedeli fahiş
olup,neyin ölçü alınarak bu bedelin tesbit edildiği açık
değildir. Ne miktar beton yola dökülmüş ve ne gibi yöntemlerle ve
ne bedellerle temizlik yapılmıştır. Bütün bunlar belli
olmadığından bu konu yargılamayı gerektirmektedir.

              Bu beyanlarımızdan da anlaşılacağı
üzere, Belediye Başkanlığının bu durumda yapması gereken Kocaeli
Hukuk Mahkemelerinde tespit yaptırma ve bu tespit sonucunda hukuk
mahkemesine başvurarak alacak davası açmak olmalıydı.

                   

              2-Ekte örneğini sunmuş bulunduğumuz
Şevki Pazarcı(Belediye Encümeninin Görevleri ve Yetkileri adlı
kitabı 1994 baskı sayfa :211 ) tarafından yazılan ilmi açıklamadan
da anlaşılacağı üzere,belediye encümenleri zarar ödetilmesi
konusunda karar alamayacakları gibi,bu gibi tazminata adli mahkemeler
karar verebilir,şeklinde görüş belirtmektedir. Buna ilişkin
açıklamayı ekte sunuyoruz.

EKİ: Sözleşme,Encümen kararı ve ilmi açıklama

                                  				
		

								İTİRAZ EDEN VEKİLİ