Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANADOLU ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ

  Dosya No:

DAVACI VEKİLİ : Av.

KONU : Bekletme talebimizin , yerinde görülmediği takdirde ise

mesleki mazeret talebimizin sunulmasıdır.

Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyasının 20/11/2014
tarihli duruşmasına trafik yoğunluğu ve diğer duruşmalarımızın
yoğunluğundan dolayı gecikeceğimden duruşmanın 1 saat bekletilmesine, bu
talebimizin yerinde görülmez ise mesleki mazeretimin kabulü ile duruşma
gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar verilmesini talep ederim.
20.11.2014

Saygılarımla Av.

EKLER

1.  BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2014/634 DURUŞMA ZAPTI

2.  BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2014/896 DURUŞMA ZAPTI