Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             ...Bekarlık Soyadını Kullanmaya İzin
Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim, ... ile olan evliliğinin boşanma ile son bulması
üzerine, yeniden önceki soyadı olan … soyadını almıştır.

                                    
      

2-) Ancak müvekkilim, ... ile evlenmeden önce dul olduğu için, …
soyadı ilk eşinden kalmadır. Oysa müvekkilimin kızlık soyadı olan
… soyadını kullanmak istemektedir.

r

t

È

Ð

Ò

 

-

N

P

’

¸

º

Æ

t

Ê

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

çılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  ...4721 S. K.
m. 173 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    ...Nüfus
kayıtları, boşanma ilamları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   ...Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimin … soyadını kullanmasına izin verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78