Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C

BURSA BAROSU

BAŞKANLIĞINA

11.10.2014 günü yapılan Bursa Barosu Olağan Genel Kuruluna ve 12.10.2014
tarihinde yapılan Baro Organları Seçimine haklı bir mazeretim olmaksızın
katılmamam nedeniyle 1136 sayılı yasanın 86.maddesi gereğince Osmangazi
1.ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 266 TL. para cezası
verilmiştir.

Tarafıma gönderilen 14.07.2015 tarih ve 2812 sayılı para cezasına karşı
yasal süresi içerisinde itiaraz ediyorum. Yukarıda tarihleri belirtilen
Olagan Genel kurula ve Baro Organları Seçimine 05.05.2014 ile 05.11.2014
tarihleri arasında Vatani Görevimi yerine getirdiğimden
katılamadım.Askerlik görevim sebebiyle Olağan Genel Kurul ve Baro
Organları Seçimlerine katılamadığımı belirtir ve hakkımda uygulanan para
cezasına itirazımın kabulü ile Uygulanan para cezasının iptalini Talep
ederim.

Ek-1 : Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi

Av………..