Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……………….. BANKASI…………………………. ŞUBESİ’NE

Bankanızdan …./…./201… tarihinde ……………….. -TL tutarında tüketici kredisi
kullanmış bulunmaktayım. Bu kredinin tarafıma kullandırılması esnasında;
bankanızca tahakkuku yapılarak, tahsil edilmiş bulunan faiz dışındaki
bedellerin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76. maddesinin 1. fıkrası
gereğince ayrıntılı ve gerekçeli şekilde tarafıma yazılı olarak
bildirilmesini talep ederim. Saygılarımla. …../…../…….

AD- SOYAD :

T.C.NO :

TELEFON :

ADRES :

İMZA :