Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’N

K.MARAŞ

DOSYA NO             : E 

DAVALI        	      :Vedat KOÇDEMİR –Adres: P.t.t Mah.
3544. Sok. No:113 İç Kapı No: B-6 Yüreğir/Adana

VEKİLİ             : Av. Cihan COSUN Adres: İsmet Paşa
Mh. Trabzon Cd.Enurya Apt. A Blok Kat.4 No:10 	Kahramanmaraş/Merkez

 DAVACI              :  YAPI KREDİ BANKASI A.Ş 

VEKİLİ			: Av. Hatice Pervin KARASU – Adres: Fatih Mah. Kamuran
Yılmazer Cad. Özmimar Apt. No:1 K:3/6 Şehitkamil/Gaziantep

D.KONUSU		     : CEVAP DİLEKÇESİ

 h

 h

$

&

"

$

&

<



4

6

:

>

J

L

N

R

â

+ilk itirazlarını yerine getirmemiştir. Kahramanmaraş Tüketici
Hakem Heyetine cevap vermeyerek bu durum ile ilgili zımni bir kabul de
bulunmuştur. . Aksine YAPI KREDİ BANKASI AŞ. Kahramanmaraş
Valiliği Tüketici sorunları hakem heyetinin bu konu ile ilgili bilgi
istemesine cevap vermeyerek kendi iyi niyetini şüpheye
düşürmüştür. Ayrıca ilgili Hakem Heyeti kararı kendisine tebliğ
edildiği halde 15 günlük yasal itiraz süresini kullanmayarak
kararın kesinleşmesini sağlamıştır. Hal böyle olunca icra
takibine itiraz etmesi bizce kötü niyetli olduğunu göstermektedir.
Ayrıca söz konusu olanı ilamı icra dairesinde takip
açıldığında, takibe konu olan asıl alacağın üzerine AATÜ
gereği vekalet ücreti, söz konusu takip için gerekli olan icra
masrafı ve tahsil harcı eklenmektedir. Davacı bu ücretin hangi
sebeple böyle olduğunu bilmesine rağmen kötü niyetli olarak süreci
uzatmak ve müvekkilimi zor durumda bırakmak istemiştir.  

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı
haksız ve yersiz olarak açılmış olan davanın REDDİNE yargılama
giderleri ve ücreti vekaletin davacı tarafa yükletilmesine karar 
verilmesini arz ve talep ederiz.

  DAVALI VEKİLİ

									AV.CİHAN COSUN