Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

ANKARA

15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ..…./…………

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

BAĞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                       ANKARA

ALACAKLI		: 

VEKİLİ		:

BORÇLU		:

BORÇ TUTARI	:

Yukarıda belirtilen alacağın tahsili için borçlunun alacağı ilk
alacağı maaş veya ücretinden başlamak ve borç bitinceye kadar
devam etmek ve borç miktarını aşmamak üzere;

Borçlunun MUVAFAKATINA BİNAEN;

Almakta olduğu emekli maaşının ¼’nün haczine karar verilmiştir.


-

 

kta olduğu net maaş veya ücret miktarının, borçlunun maaş veya
ücreti üzerinde başkaca haciz bulunup bulunmadığının, varsa dosya
numaraları ile borç miktarlarının en geç 1 hafta içerisinde
müdürlüğümüze bildirilmesi.

Borçlunun maaş veya ücretinde ya da memuriyetinde yahut bir başka
yerden maaş almasını gerektirecek değişiklik olduğu, hizmetine son
verildiği takdirde hemen bildirilmesi, bu madde hükmüne
uyulmadığı, kesilen paraların hemen gönderilmediği takdirde aynı
Kanunun 356. Maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan
alınacağı ve ayrıca aynı Kanunun 357. Maddesi gereğince cezai
işlem yapılacağının bilinmesi rica olunur.  TIME \@ "dd.MM.yyyy" 
25.08.2012 

İcra Müdür Yrd. 46695

Zülfikar KARABAŞ

EKİ: Cevap için 3,55 TL lik posta pulu


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78