Giriş yap
Kayıt ol

         

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   

BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL

                      

              

   DAVACI                       :
……………………TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

   ADRESİ                        :
……………………………………….. /İSTANBUL

            

  VERGİ KİMLİK NO      	     :              

  DAVALI                        :
…………………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ          
                                    
  

  			    (TARİHİ          :

  CEZA              (NUMARASI       : 

  İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ  : 

                      

  			 (NEVİ           	 : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI   

  CEZANIN,

                   (MİKTARI        :     
     YTL

   

             								

 VERGİLENDİRME DÖNEMİ            : 2005

 DAVANIN KONUSU                    :

Vergi Dairesi Müdürlüğü 2005 Takvim Yılına ait Ba, Bs
formlarının verilmemesi nedeniyle, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer
355. maddeye göre YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve
Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel usulsüzlük cezasının
kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz. 

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER : 

-

`

x

Ê

Ü

"

$

(

0

€

š

¢

ª

æ

î

ð

hf

hf

V

X

(

¢

ö

ø

Söz konusu formları vermediğimizden dolayı 213 Sayılı VUK’nun
Mükerrer 355. maddesine göre …………YTL Özel usulsüzlük
cezası kesmiştir.  

2)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında
açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin
uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “Bilginin” verilmesi için
tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı
“bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan
süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda
haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine
gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için,
verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “Bilgi” olması ve
bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin
yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. 

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük
cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir. 

           

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve
213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen
…………… YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması 
kararının  verilmesini ;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.       
        

                                    
                          

                                    
                       

  

     DAVACI

						          

……SAN.TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ MÜDÜRÜ

Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi  	                
         

    -İmza Sirküleri

 PAGE  

 PAGE  2 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78