Giriş yap
Kayıt ol

        … AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

  

KONU	: Babalığın Hükmen Tayini Ve Tazminat Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Davalı …/…/… - …/…/… tarihleri arasında … adresinde
müvekkilimle birlikte yaşamıştır. Taraflar arasında
gerçekleştirilmesi planlanan evlilik davalının bir başka kadınla
ilişkide bulunması üzerine gerçekleşmemiş, müvekkilim davalıyla
birlikte oturdukları evi …/…/… tarihinde terk etmiştir.
Müvekkilin davalıyla cinsel birliktelikleri müvekkilimin davalının
ilişkisini öğrendiği güne kadar devam etmiştir.

2-) Müvekkilim evden ayrıldıktan sonra kız kardeşiyle birlikte
yaşamaya başlamış, bilahare …/…/… tarihinde şüphe üzerine
gittiği … Devlet Hastanesinde yaptırdığı testle hamile
kaldığını öğrenmiş, …/…/… tarihinde … adını verdiği
bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Çocuğun biyolojik babası
olan davalı … …, müvekkilin gerek hamilelik sürecinde gerekse de
çocuk doğduktan sonra ilettiği görüşme taleplerine olumsuz yanıt
vermiş ve yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

„,ò^„Ô

müvekkilin davalıyla ayrıldıktan sonra kimseyle birlikte
olmadığı, davalının biyolojik baba olduğu yapılacak inceleme ve
araştırmada ortaya çıkacaktır. Tüm bu nedenlerle, davalının
babalığına karar verilmesini sağlamak ve müvekkilin mali
haklarının tazmin edilmesine karar verilmesi için mahkemenize
başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 301, 302 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Nüfus kayıtları, Doktor ve hastane raporları,
DNA Testi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalının
müvekkilimin kızı …’nin babası olduğunun hükmen tespit
edilmesine, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar
haftalık geçim giderleri, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer
giderler karşılığı toplam … TL maddi tazminat ile müvekkilimin
kızı … için aylık … TL nafakanın davalıdan alınmasına ve
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz …./ …/ …

                                    
                   	Davacı Vekili

                                    
                	   Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78