Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

../../....

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Babalığın Tesbiti talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz davalı ile 2 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılmıştır. Bu
nişanlılık dönemleri içerisinde defalarca birlikte tatile çıkmışlar ve
birlikte olmuşlardır. Müvekkilimizin birlikte kaldıkları otellerde ve
plajlarda çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Bunları mahkemeye delil
olarak sunacağız.

2- Evlilik gibi çok kutsal bir beraberliğe herkesin huzurunda adım atan
müvekkilimiz, müstakbel eşine güvenmiş, böyle bir ilişkiye girmekten
çekinmemiştir.

3- Müvekkilimiz müstakbel eşine bir bebek beklediğini söylediğinde,
davalı kendisini evlenmeye zorlamak için yalan söylediğini ve çocuğun
kendisinden olmadığını söyleyerek, müvekkilimizi terk etmiştir.
Müvekkilimiz incinmiş ve günlerce evden dışarı çıkamamıştır. Her şeye
rağmen müvekkilimiz çocuğunu doğurmuştur. Bir kız çocuğu dünyaya
getirmiştir.

4- Çocuk davalıya aittir. Müvekkilimizin yetiştirilme tarzı ve aile
yapısı gereği bir başkası ile ilişkiye girmesi imkansızdır.

5- Çocuk doğalı henüz 1 yıl olmamıştır. Anne adına yasal süresi içinde
çocuğu kabullenmeyen davalıya karşı bu davayı açmak ve çocuğun nesebini
düzeltmek üzere mahkemenizden karar almak gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m 301 vd. ve sair mevzuat.

DELİLLER : Tanıklar, nişan ve gezi fotoğrafları, her türlü inceleme ve
sağlık raporu, her türlü delil.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin kızının babasının
davalı olduğu konusunda karar verilmesine, çocuğun, babasının nufus
kaydına geçirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep
ederiz.

DAVACI VEKİLİ