Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            HYPERLINK "http://dilekceler.blogcu.com/2807588/"  Babalık Davası
Dilekçesi  

3/5/2007 

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

   

KONU                                  
             : Babalığın Hükmen Tayini Ve Tazminat
Talebi

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Davalı müvekkilimi evlenme vaadiyle kandırarak cinsel ilişkide
bulunmuştur. Bu cinsel ilişki sonucu müvekkilim hamile
kalmış…/…/… tarihinde …isimli çocukları dünyaya gelmiştir.

¶

(

„Ô

^„Ô

inkar etmektedir. Bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 301
ve sair hukuki mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kayıtları, DNA Testi, tanık beyanları ve sair deliller

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin oğlu …’nin
babası olarak davalının babalığına karara verilmesini, … TL
maddi ve … TL manevi tazminat ile müvekkilimin oğlu … için … TL
nafakanın davalıdan alınmasına ve yargılama giderlerinin davalı
tarafa ödetilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim
…./…/…

 

Davacı Vekili

 Av.