Giriş yap
Kayıt ol

        SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......    

DAVACI        :.......

VEKİLİ        :.......

.......

    

DAVALI        :....... 

.......

KONU         : Babalığın Tespiti ve Nafaka

AÇIKLAMALAR     :

1-Müvekkilimiz davalı ile 2 yıl nişanlı kaldıktan sonra
ayrılmıştır. Bu nişanlılık dönemleri içerisinde defalarca
birlikte tatile çıkmışlar ve birlikte olmuşlardır. Müvekkilimizin
birlikte kaldıkları otellerde ve plajlarda çekilmiş fotoğrafları
bulunmaktadır. Bunları mahkemeye delil olarak sunacağız.

2-Evlilik gibi çok kutsal bir beraberliğe herkesin huzurunda adım
atan müvekkilimiz, müstakbel eşine güvenmiş, böyle bir ilişkiye
girmekten çekinmemiştir.

z

|

avalı kendisini evlenmeye zorlamak için yalan söylediğini ve
çocuğun kendisinden olmadığını söyleyerek, müvekkilimizi terk
etmiştir. Müvekkilimiz incinmiş ve günlerce evden dışarı
çıkamamıştır. Her şeye rağmen müvekkilimiz çocuğunu
doğurmuştur. Bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.

4-Çocuk davalıya aittir. Müvekkilimizin yetiştirilme tarzı ve aile
yapısı gereği bir başkası ile ilişkiye girmesi imkansızdır. 

5-Çocuk doğalı henüz 1 yıl olmamıştır. Anne adına yasal süresi
içinde çocuğu kabullenmeyen davalıya karşı bu davayı açmak ve
çocuğun nesebini düzeltmek ve bakıma ihtiyacı olan çocuk için
nafaka istemek üzere mahkemenizden karar almak gerekmiştir.

YASAL NEDENLER    : MK.m 249 vd.

KANITLAR       : 

Tanıklar, nişan ve gezi fotoğrafları, her türlü inceleme ve
sağlık raporu, her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU     : 

Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin kızının babasının davalı
....... olduğu konusunda karar verilmesine, çocuğun, babasının
nufus kaydına geçirilmesine, davanın devamı esnasında davalının
çocuk için aylık .......Tl nafaka ödemesine, yargılama giderlerinin
karşı tarafa yükletilmesine ve vekalet ücretine hükmedilmesine
karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim…./…/…

						  	DAVACI VEKİLİ

										 .......

    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78