Giriş yap
Kayıt ol

                        NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE 

                                    
                     ISPARTA

DAVACI     :1-.... Mavikent Belmaş Evleri 7064 Saray
Sitesi B Blok No:3/...              ISPARTA

              2-Irmak Rabia’ya velayeten ... adres) 

VEKİLİ      ... ÇİFTÇİ Adliye Karşısı
Kurşuncu Apt. Kat :3/11 ISPARTA

	  Tel:0(246) ...

DAVALI     : ....Fevzipaşa İlköğretim Okulu
Karşısı Ozan Ayakkabı      

               ISPARTA

KONUSU    : Babalığın Hükmen Tayini, Nafaka ve Tazminat
Talebinden İbarettir.

İZAHI       :1-Davalı ...; müvekkil ...
ile evleneceğim diyerek, evlenmeyi vaad etmiş, böylelikle
müvekkilimi kandırarak evlilik harici cinsi münasebette
bulunmuştur.Bu ilişkiden de, 06.01.2003 doğum tarihli Irmak Rabia
isimli bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.    

    2-Ancak davalı; müvekkilim ile evlenmediği gibi, küçük
Irmak Rabia’yı da tanımamıştır.Davalı, Irmak Rabia ismindeki
küçüğün babasıdır.Gerçek bu olduğu halde davalı, küçüğün
babası olduğunu kabul etmemiştir.Davalının, küçük Irmak
Rabia’nın babası olduğunu kabul etmemesi; müvekkilimi ruhi
bunalıma sürüklemiş, kişilik haklarını rencide etmiş ve toplum
içindeki saygınlığını yitirmesine sebep olmuştur.

    3-Bunun üzerine müvekkilim, küçük Irmak Rabia’yı kendi
nüfus kütüğü üzerine kaydettirmiştir.Küçük Irmak Rabia’yı,
halen müvekkilim bakmaktadır.

      Yukarıdaki nedenlerle işbu davayı açmak zarureti hasıl
olmuştur. 

      

HUKUKİ SEBEBLER:MK.m.301-304 ve sair Hukuki Mevzuat.   

(

L

8

<

¾

Â

æ

(

Ú

À

Â

, DNA testi, Doktor raporları, tanık beyanları ve sair Kanuni
deliller.

CEVAP SÜRESİ     :10 Gündür.

NETİCE-İ TALEP   :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden
ötürü yargılama yapılarak;

    1-Küçük Irmak Rabia’nın babası olarak, davalının
babalığına karar verilmesine, 

    2-Küçük Irmak Rabia’nın lehine, doğum tarihi olan
06.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 250.000.000.-TL
tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesine,

    3-Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim
giderleri olan yaklaşık 1.500.000.000.TL tazminatın, dava tarihinden
itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak
müvekkilime ödenmesine, 

    4-Müvekkilimin yıkılan manevi dünyasının bir nebze olsun
düzeltilebilmesi için 10.000.000.000.TL manevi tazminatın, dava
tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalıdan
alınarak müvekkilime ödenmesine, 

    5-Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilim adına Mahkemenizden arz
ve talep ederim.09.05.2003

                                    
               Davacı Vekili 

                                    
            Av.Alparslan ÇİFTÇİ

Ek :1-Vekaletname.

   2-Küçüğün nüfus cüzdanı fotokopisi.

   3-Doğum raporu fotokopisi.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78