Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ÜNYE

Davacı :

Davalı :

Dava Konusu : Babası ölen Torunlarım ile Şahsi Münasebet Kurma
Talebimdir.

OLAYLAR : Oğlum H. B. 30.10.2007 tarihinde vefat etmiştir. Oğlumun
ölümünün ardından gelinim M. B. torunlarımdan Ferhatcan, Tuğçenur ve
Buse ile görüşmemi engellemektedir. Diğer torunum Murat Selim ise annesi
ile kalmak istemediği için benim yanımda kalmaktadır.

Oğlum ölmeden önce de Murat Selim ile Ferhatcan benim yanımda kalmakta
idiler ancak oğlumun ölümünün ardından davalı torunlarımı benden almak
istedi. Hatta Murat Selim’i ona göstermediğim iddiası ile beni savcılığa
şikayet etti ancak torunumun annesini istemediğini ve benim yanımda
kalmak istediğini söylemesi üzerine hakkımda işlem yapılmadı.

Davalı torunlarımı bana göstermemekle kalmamış, torunum Murat’ın da
kardeşlerini görmesini engellemektedir. Kardeşlerini görmek için eve
giden torunumu evden kovmuştur.

Bütün çabalarıma ve araya tanıdık insanları koymama ve davalının
ailesinden de rica etmeme rağmen bu çabalarımdan hiçbir sonuç alamadım.

Bu nedenlerle torunlarımı görebilmek amacı ile iş bu davayı açmak gereği
doğmuştur.

Hukuki Nedenler : İlgili Mevzuat

Deliller : Nüfus Kaydı,tanık vs. deliller

Talep : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim nedenlerle davamın kabulü
ile torunlarım Ferhatcan, Tuğçenur ve Buse ile aramda mahkemenizin uygun
göreceği şekilde ve günlerde ŞAHSİ MÜNASEBET KURULMASINA ve yargılama
giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim. 05.06.2008

Eki: Nüfus Kaydı Davacı