Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma
İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu
evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilim ile eşi arasında evliliğin başından beri şiddetli
geçimsizlik mevcuttur. Bu nedenle Ayrılık Davası açılmış ve
…/…/… günü, 1 yıl süreyle müvekkilim ve eşinin
ayrılığına karar verilmiştir. Bu konudaki … Mahkemesi kararı
…/…/… günü kesinleşmiştir.

...H

J

H

P

R

B

J

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Ayrılık hükmünün üzerinden 2 sene geçmiş olmasına rağmen
müvekkilim ve eşi tekrar beraber olamamışlardır. Bu nedenle
Boşanma Davası açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 172
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı, Mahkeme kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin
eşinden boşanmasına ve … isimli çocukların velayetinin
tarafımıza verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78