Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Mal Rejiminin Kaldırılması İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)   Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinden beri evlidir.

2-) Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde ... Aile
mahkemesi, tarafların … yıl süre ile ayrı yaşamalarına karar
vermiştir.

                                    
     

æ

è

D

F

è

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

tatbik etmeleri mümkün olmadığı için, ayrılık süresince bunun
kaldırılmasını istemektedirler. 

4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 180 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Mal rejimi
sözleşmesi, ayrılık kararı ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taraflar arasındaki
mal ortaklığı rejiminin kaldırılmasına, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78