Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Ayrılık Kararı Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu
evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-) Davalı iflas etmiş ve bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle
sürekli müvekkilimle tartışmakta evliliği çekilmez hale
getirmektedir. Davalı çocuğuna hiç sevgi göstermemekte ve babalık
görevlerini yerine getirmemektedir.

$

,

.

&

帀풄愍̤摧傗'ကMüvekkilimce, davalının durumu geçici bir
dönemdir ve ekonomik sıkıntılar atlatıldıktan sonra evlilikleri
eskisi gibi devam edeceğine inanılmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 170
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin
davalıdan ayrılmasına, … adlı çocuklarının velayetinin
müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78