Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

    

										.......

DAVACI          :.......

    

VEKİLİ           :.......

    

DAVALI          :.......

    

KONU            : Ayrılık Kararı Verilmesi İstemimizdir.

    

AÇIKLAMALAR   : 1-Müvekkilimiz davalı ile ....... önce
evlenmişlerdir. Davalının ikinci eşidir. Davalıdan ......., .......
bulunmaktadır. Evlilik Nüfus kaydı ....... İli, ....... İlçesi,
....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve ....... Kütük
Sıra No dadır.

          

2-Davalı son birkaç aydır faklı davranışlar içine girmiş,
sinirli tutumları ile evliliği çekilmez hale getirmiştir.
Akşamları eve geç ve içkili gelmekte, zaman zaman sevmek için
uyandırdığı çocukları da hırpalamaktadır. Müvekkilimizi de
birkaç kez dövmüş, araya giren komşular vasıtası ile
yatışmıştır.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧獼Ä฀ve çocuklarına olan
özlemini artırabilecektir. Böylelikle belki de yok yere bitecek bir
evliliği de kurtarma şansı olacaktır.

4-Bu nedenle tarafların ayrılığına karar verilmesini istemekteyiz. 
       

    

YASAL NEDENLER : MK. HUMK ve İlgili Mevzuat

    

KANITLAR        : Nüfus kayıtları,tanık beyanları ve Her
Tür kanıt 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile tarafların ayrılığına
karar verilmesini, her türlü yargılama giderinin karşı tarafa
yükletilmesini, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

		                                   
.......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78