Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

								

DAVACI		.....(T.C. ...)- Bahçelievler Mah. 1.Sok.
36/3 

 			 ANTAKYA/HATAY

VEKİLİ		.....B……-Uzunçarşı Cad. No:.. K…. Antakya/HATAY

DAVALI		:V……. Dayanaklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
-V…….Plaza 

 			 AVCILAR/İSTANBUL

DAVA KONUSU	: Ayıplı mal nedeniyle bedelin iadesi talebi 

AÇIKLAMALARI	:

		1) Müvekkilim, davalı firmanın 3 yıl garantisi altında bulunan,
V…. Marka B….. model buzdolabını 1.000-TL, yine V….. marka L…
model tam boy kombine fırını 450-TL olmak üzere, toplam 1.450-TL
bedelle, 31.08.2009 tarihinde satın almıştır. Çeyizlik eşya
olarak satın aldığı ürünleri, düğünden sonra, 01.09.2010
tarihinde yetkili servise montaj yaptırmak suretiyle kullanmaya
başlamış ve garanti süresi de bu tarihte işlemeye başlamıştır.

		2) Buzdolabının altı kısmının soğutma yapmaması nedeniyle,
yetkili servis çağrılmış ve yapılan kontrolde bu seride üretim
hatası olduğu belirtilerek, 22.10.2010 tarihinde aynı ürünün
yenisi ile değişim yapılmıştır. 

 		3) Ancak, yenisi ile değiştirilmesine rağmen buzdolabındaki
soğutmama probleminin devam etmesi üzerine, yetkili servis defalarca
çağrılmış, her defasında üründe hiçbir arıza olmadığı
bildirilerek arıza giderilmemiş, bir defa da termostatın arızalı
olduğu belirtilerek parça değişimi yapılmıştır. Buna rağmen,
aynı şikayet devam etmiş, sorun bir türlü giderilememiştir.

		4) Garanti süresi içinde sürekli olarak arızanın devam etmesi
üzerine, bir yıl zarfında, dördüncü defa 02.01.2013 tarihinde de
servis çağrılmıştır. Yetkili servis tarafından, müvekkilime yine
parça değişimi yapılması ve bu nedenle buzdolabının fişinin
iki-üç gün önceden çekilmesi gerektiği söylenmiştir. 

 		5) 1,5 yaşında bir bebeği bulunan ve eşi de hamile olan
müvekkilim, buzdolabının fişinin çekilmesi halinde, dondurucu
bölmesindeki yiyeceklerin de bozulacak olması ve hep sonuç
alınamayan tamirlerle oyalandığı düşüncesiyle, ürünün tamiri
yerine bedel iadesini talep etmiştir.	

"

:

P

 

º

ì

ü

þ

T

V

r

|

>sorun görünmediğini belirterek teknik birime gönderilmesi
gerektiği belirtilmiştir. 

		7) Daha sonra müvekkilim, ürünleri davalı firmanın yetkili
servisi dışında, başka bir teknik bir birime göstermiş ve hem
fırın, hem de buzdolabının bu serisinde üretim hatası olduğunu
öğrenmiştir. Ürünlerdeki bu arızalar, müvekkilimin ürünlerden
beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran niteliktedir.

		8) Yetkili servis de, buzdolabı ve fırında üretim hatası
olmasına rağmen arızayı doğru ve tam teşhis etmemiş, mevcut
arızayı tam anlamıyla gidermemiş veya bu bozuklukları bildiği
halde müvekkilimden gizleyerek, kendisini sonuç alınamayan tamirlerle
oyalamıştır.

		9) Müvekkilim, sonuç alınamayan tamirlerle oyalandığı
düşüncesiyle, hem fırın hem de buzdolabının bedelinin iadesini
talep etmiştir. Yetkili servis tarafından, bu talebi genel merkeze
iletildiği halde, talebi kabul edilmemiştir. Bu nedenlerle, işbu
davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

		10) Seçimlik haklarından tamir hakkını kullanan müvekkilim,
ürünlerdeki arızanın bir türlü giderilememesi, garanti süresi
içerisinde sık arızalanması ve maldan yararlanamamanın süreklilik
arz etmesi nedeniyle, diğer seçimlik haklarından olan bedel iadesini
talep etmektedir. Yasal seçimlik hakkını kullanmak isteyen, ancak bu
talepleri davalı firma tarafından reddedilen müvekkilim, bu nedenle
işbu davayı açarak, ödemiş olduğu bedel olan 1.450-TL’yi karar
tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile talep etmek zaruretinde
kalmıştır.

SÜBUT DELİLLER	  : Fatura, Garanti Belgesi, montaj ve servis
fişleri, şahit, vs. yasal deliller

HUKUKİ NEDENLER: 4077 sayılı TKHK, B.K, vs. her türlü mevzuat

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla, malın ayıplı olması ve sık
sık arızalanması yüzünden maldan yararlanmamanın süreklilik arz
etmesi nedeniyle, diğer seçimlik haklardan bedel iadesine karar
verilmesini ve 1.450. TL olan bedelin karar tarihinden itibaren ticari
faiziyle tarafımıza ödenmesine, yargılama masrafları ile vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla
arz ve talep ederiz. 19.02.2013		

									Davacı Vekili

								  Av.A….. B……..


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78