Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …………. VALİLİĞİ (KAYMAKAMLIĞI)

TÜKETİCİ SORUNLARI İL (ilçe) HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

ŞİKÂYET EDEN 	: (isim)(adres)

ŞİKAYET EDİLEN 	: …… İletişim San.Tic.A.Ş (adres)
ŞİKÂYET KONUSU 	: Satın alınan malın ayıplı çıkması OLAYLAR 
:

1.	../…/…. tarihinde …….. İletişim San.Tic.A.Ş ‘ den Seri A
Sıra No: 195149 sayılı fatura ile “……” Marka “……”
model ve “353145-00………… “IMEI numaralı cep telefonunu
…….. YTL bedelle satın aldım.

2.	Telefonumu aldıktan kısa bir süre sonra “ekran 
renklerinin  karışması, telefonun kendiliğinden kapandığı
“rın mevcut olduğunu fark ettim. Belirttiğim arızaların
giderilmesi amacıyla ……….tarihinde satıcı firmaya, telefonun
servise gönderilmesi amacıyla başvurdum.

Başvurumun sonucunda ekte sunduğum ……. Telefon Onarım ve Tic.
San.Ltd.Şti şirketine ait ………. tarihli tamir faturasında 
telefona güncel yazılımın yüklenmek suretiyle arızanın
giderildiği belirtilmiştir.

CJ

aJ



 

-

0-

 

,

.

0

2

6

8

:

H

J

L

N

R

V

\

^

d

f

h

j

l

n

p

r

t

z

|

€

„

Ž

’

”

š

摧氿}଀š

œ

ž

¤

¦

¨

¬

°

²

´

¶

¸

º

¾

À

Â

Ä

Æ

È

Î

Ð

Ô

Ú

Þ

ð

ô

ü

þ

-

 

"

$

&

(

*

,

.

0

2

6

>

@

B

D

F

L

R

T

X

\

b

d

j

l

n

t

|

‚

„

†

Œ

’

”

–

œ

ž

 

¢

¤

¦

¨

ª

¬

7¬

®

°

¶

¸

º

¼

¾

Â

Ä

Æ

È

Ê

Ð

Ò

Ô

Ö

Ø

Ú

Ü

Þ

à

â

ä

è

ì

î

ð

ô

ö

ø

,ttiğini fark ettim. Aynı şikâyetlerle …….. tarihinde satıcı
firmaya telefonu tamir edilmesi için tekrar başvurdum. Ancak Tamir
şirketi tarafından ….. telefonlarının şebeke performansını
ölçen bir sistemle telefonumun kontrolü yapılmakla yetinilmiş, 
sonuçta gönderilen

…….. tarihli tamir faturasında telefonda hata olmadığı yönünde
rapor düzenlenmiştir.

4.	Tamir irsaliyelerinin aksine belirttiğim arızalar telefonda 
mevcut olması rağmen, servis belirttiğim arızaları giderilmemiş
olup, telefonumda aynı arızalar halen mevcuttur.

Hukuki Sebep 	: Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Deliller 	:

1.  ……. İletişim San.Tic.A.Ş ait …………. tarihli fatura

2.  ……. tarihli tamir faturası

3.  …… tarihli tamir faturası

Netice-i  Talep 	: Yukarıda açıklanan nedenlerle ödenen 
bedelin iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.	…./…./……