Giriş yap
Kayıt ol

         

............... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

 

..........

 

DAVACI (ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 	

 DAVALI (BORÇLU)

 

	DAVANIN DEĞERİ	.................-YTL

KONUSU

 	Borçlunun itirazının kaldırılması ile iflasına karar verilmesi
talebimizdir.

          

AÇIKLAMALAR         :

	1-Müvekkil adına borçlu aleyhine .......... tarihinde ..........
İcra Md.nün .......... Esas numarası ile yapılan iflas yolu ile
takibe, borçlu süresinde itiraz etmiş ve takip durmuştur.

	2-Borçlunun itirazları asılsız ve yersizdir. Çünkü;

a)       

b)       

 

			     	3-Tüm bu nedenlerle borçlunun itirazının
kaldırılması ile iflasına karar verilmesini talep zorunluluğu
doğmuştur.

 

à

â

v

š

ê

ì

ü

þ

愀̤摧㬉¼܀ê

ì

þ

Ô

ਁ䘃愀϶F̀......... İcra Md.'nün .......... E. sayılı dosyası
ile her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU 	Açıklanan nedenlerle borçlunun dosyaya yapmış olduğu
itirazın kaldırılmasına, borçlunun iflasına karar verilmesini,
yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ..........

 

 

										DAVACI VEKİLİ

					         

 

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78