Giriş yap
Kayıt ol

        ............... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

 

 

										..........

DAVACI			: 

 

VEKİLİ			: 

 

KONU				: İtibarın iadesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR		:

 

1- Müvekkilimiz hileli iflas nedeniyle yargılanmış ve yargılama
sonunda ........... Ağır Ceza Mahkemesi’nin .../.../...... tarih,
....../...... E., ....../...... K. sayılı ilamı ile
cezalandırılmıştır.

 

¨

aki memnu hakların iadesi koşullarına da sahiptir. Müvekkilimizin
tüm borçlarını ödemesi nedeniyle itibarının iadesi için bu
davanın açılması zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER		: İİK.m.311-313, TCK, CMK ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER			: ../.... E. Sayılı İflas Dosyası, Ödeme Makbuzları ve
sair delillerimiz.

 

TALEP SONUCU		: Arz edilen nedenlerle İİK. Madde 313 vd. uyarınca
müvekkilimin itibarının iadesine karar verilmesini saygılarımızla
arz ve talep ederiz. ..........

 

 

 

DAVACI VEKİLİ

									   

 

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78