Giriş yap
Kayıt ol

        ... ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: …’dan … Garnizonu’na Atama İşleminin İptali İstemi.

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ	:

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilim, … yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan
sonra …-… yıllarında sınıf okulunda, …-… yılları arasında
… garnizonunda, …-… yılları arasında … garnizonunda görev
...ptıktan sonra, … Bölge hizmetini ...pmak üzere … yılında …
garnizonuna atanmıştır. …-… yılları arasında bu garnizonda
hizmet süresini tamamladıktan sonra, ...’lığının .../.../…
tarihli genel atamalarıyla ....’lığına atanmıştır.

2-) Müvekkilim ... Bölgede hiç … Garnizonu’nda görev
...pmamıştır. ... Bölge çıkışında … Garnizonu olan …, …,
…’deki boş kadro görev yerlerinden birine atanmak istemiştir..
Buna rağmen, ataması … Garnizonu olan …’... ...pılmıştır.

D

F

X

Z

t

ˆ

Œ

Ž

’

ª

î

h•N

2

4

8

\

^

`

t

~

€

„

†

Š

Œ

ö

C nazaran çok daha yüksek dereceli garnizonlarda görev ...ptıkları
ve son atamalarla (…) garnizonlarına atandıkları görülecektir.
Oysa müvekkilimin atama evrelerinin bu kişilere nazaran çok daha
kötü olduğu ortadadır. Bu nedenlerle müvekkil hakkında …/…/…
tarihinde tebliğ edilen atama işleminin iptali için mahkemenize
başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 926 S. K. m. 118, 119 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Atama evrelerini gösteren belgeler ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimin … bölge çıkışı yeniden … Garnizonu’na yapılan
atamanın iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 
…/…/…

Davacı Vekili

  Av.	 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78