Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO : …..

DOSYA KARAR NO : …..

DAVACI : ….

VEKİLİ : …..

DAVALI : …..

VEKİLİ : …..

KONUSU : Artan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip
tarafımıza iadesi talebidir.

AÇIKLAMA VE TALEP

Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen kararın
taraflara tebliğe çıkarılmasını, dosyada kullanılmayan gider avansının,
kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza ödenmesini vekâleten
saygılarımla talep ederim. 12.05.2012

  Davacı Vekili

  Av. …..