Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI				:   

    

VEKİLİ				:

DAVALILAR			:

    

KONU				: Arsa Payının Düzenlenmesi İstemi.

    

AÇIKLAMALAR	:

1-) Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından
.......binasının,....... nolu bağımsız bölümün sahibidir. Bina,
....... adresindedir. Tapuda da ....... ili,....... ilçesi, .......
mahallesi ....... Ada ,....... Pafta, ....... Parselde kayıtlıdır.

            

2-) Son yapılan iş hanı genel kurulunda bazı bağımsız bölümlere
ait arsa paylarının yanlış hesaplandığı ve tapu kayıtlarına da
bu şekilde geçirildiği anlaşılmıştır. Müvekkilime ait
bağımsız bölüm de bu yanlışın yapıldığı bağımsız
bölümlerden birisidir.

3-) Anagayrimenkulün toplam değeri ... TL. olup müvekkile ait
bağımsız bölümle eşdeğerdeki ... numaralı bağımsız bölüme
... TL. arsa payı belirlenmişken müvekkilime ait bağımsız bölüm
... TL değerle tescil edilmiştir. İtirazlara rağmen bu
yanlışlığı düzeltmek mümkün olmamıştır.

^

d

V

X

Z

b

.

^

X

Z

değerinin yeniden belirlenmesi ve düzeltilmiş haliyle tesciline karar
verilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 634 S. K. m. 3 ve ilgili mevzuat.

    

HUKUKİDELİLLER      	: Yönetim planı, tapu kayıtları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimize ait
… nolu bağımsız bölümün arsa payındaki yanlışlığın
düzeltilerek tapuda işlenmesine, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

										Davacı Vekili

						                    Av.