Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

    

										.......

DAVACI          :.......   

    

VEKİLİ           :.......

    

DAVALILAR      :.......

    

KONU           ... Düzenlenmesi

    

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından
...............binasının,....... nolu bağımsız bölümün
sahibidir. Bina, ....... adresindedir. Tapuda da ....... ili,.......
ilçesi, ....... mahallesi ....... Ada ,....... Pafta, ....... Parselde
kayıtlıdır.

            

Š

¶

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ቘఀvekkilime ait bağımsız
bölüm de bu yanlışın yapıldığı bağımsız bölümlerden
birisidir.

3-Müvekkilimize ait arsa payının düzeltilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : 634 Sayılı Yasa ,HUMK ve İlgili Mevzuat.

    

KANITLAR        : Yönetim planı, tapu kayıtları, 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle ....... müvekkilimize ait
....... nolu bağımsız bölümün arsa payındaki yanlışlığın
düzeltilerek tapuda işlenmesine karar verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

                                    
                   .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78