Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ...... MAHKEMESİNE

       

 

                                                                       
                                 

 

 

DAVACI                   :.......     

       

VEKİLİ                     :.......

       

DAVALILAR            :.......

       

KONU                      : Arsa Payının Düzenlenmesi

       

AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından
...............binasının,....... nolu bağımsız bölümün sahibidir. Bina,
....... adresindedir. Tapuda da ....... ili,....... ilçesi, .......
mahallesi ....... Ada ,....... Pafta, ....... Parselde kayıtlıdır.

                      

2-Son yapılan iş hanı genel kurulunda bazı bağımsız bölümlere ait arsa
paylarının yanlış hesaplandığı ve tapu kayıtlarına da bu şekilde
geçirildiği anlaşılmıştır. Müvekkilime ait bağımsız bölüm de bu yanlışın
yapıldığı bağımsız bölümlerden birisidir.

 

3-Müvekkilimize ait arsa payının düzeltilmesini istemekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER : 634 Sayılı Yasa ,HUMK ve İlgili Mevzuat.

       

DELİLLER                  : Yönetim planı, tapu kayıtları,

 

SONUÇ İSTEM          : Yukarıda açıklanan nedenlerle ....... 
müvekkilimize ait ....... nolu bağımsız bölümün arsa payındaki
yanlışlığın düzeltilerek tapuda işlenmesine karar verilmesini talep
ederiz.

 

 

                                                                                               DAVACI
VEKİLİ

                       
                                                                                       .......