Giriş yap
Kayıt ol

        …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI	:	            T.C. Kimlik No : …………

VEKİLİ	:	

	 

DAVALI	:	

DAVA KONUSU	:	Davalının işleten sıfatıyla sahibi olduğu aracının
vermiş olduğu zarardan dolayı ……………..TL.- maddi tazminata
mahkum edilmesi talebidir.

OLAYLAR

1.	Müvekkilim ...…., …./…/…… tarihinde sabah
evinden ayrılıp işine gitmekte iken, mülkiyeti davalı
.... ye ait olan ve onun tarafından işletilen
...…. plakalı dolmuşun çarpması sonucu ağır bir
şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

2.	Olay yerine gelen polis ekiplerince tutulan tutanakta, dolmuşun
aşırı hızlı gittiği ve hatta kırmızı ışıkta durmayarak yaya
geçidinden geçmekte olan müvekkilime çarptığı ve davalının 8/8
kusurlu olduğu rapor edilmiştir. 

3.	Kaza nedeniyle müvekkilimin iki bacağı ve iki kolu kırılmış
olup, kaldırıldığı hastaneye yüklü bir tedavi ücreti ödemek
zorunda kalmıştır. Diğer yandan, davalının tamamen kusuru sonucu
meydana gelen kazadan dolayı, müvekkilime doktorlar tarafından iki
aylık rapor verilmiştir. Müvekkilime iki ay islerine
gidemeyeceğinden maas da alamayacaktır. Bu durum zaten maddi yönden
sıkıntı icinde olan müvekkilimi zarara sokacaktır. Muvekkilimın
ödemek zorunda kaldığı tedavi masrafları da dahil olmak( üzere şu
anki toplam zararı …………………………. TL.- civarındadır.

4.	Kusurlu olarak trafik kazasına neden olana davalının,
müvekkilimin uğramış olduğu maddi zararlarının tazmini için iş
bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	:	Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER	:	………………… Hastanesinden alınmış olan
raporlar ve hastaneye yapmış olduğum ödemelere ilişkin faturalar,
polis tutanakları ve gerektiğinde her türlü deliller.

	

CEVAP SÜRESİ	: İki haftadır.

SONUÇ ve TALEP	:	Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın
kabulü ile davalı …………………………. nin şimdilik
…………………. (………………………) TL.'yi olay
tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faiziyle ödemeye mahkûm
edilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

 	 	 	……/……/….

 	 	 	Davacı

 	 	 	

EK: 

1.)	……………… Hastanesinden alınan raporlar

2.)	Hastane giderlerine ilişkin faturalar

(Karayolları Trafik Kanunu m. 85-90, 99, 109, 110, 111; Borçlar Kanunu
m. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; HMK m. 389-398 )


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78