Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

İcra

Müdürlüğü

Dosya No:

.............TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                   
..............

ALACAKLI: 

BORÇLU: 

BORÇ MİKTARI:

PLAKA NUMARASI:

   Yukarıda adı ve soyadı yazılı olan borçlunun menkul ve
gayrimenkul malları ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve
alacaklarının ihtiyaten haczine........Asliye Ticaret Mahkemesi'nin
.......D. İş sayılı dosyası ile ../../.... tarihinde karar
verilmiştir.

   Karar dairesinde borçlunun adına kayıtlı olması halinde
yukarıda plaka numarası yazılı bulunan aracın ihtiyaten haczi ile,
neticenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesi rica olunur. 

01/01/2009

.

0

B

D

8

R

À

:

<

<

R

␃㄃$␷㠀$⑈愀̤摧礣X܀                

                                    
                       İcra Müdürü

                                    
                        ..................


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78