Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C ……..

(…..) NOTERLİĞİ

CEVAP VEREN(KEŞİDECİ) :

KARŞI TARAF(MUHATAP) :

VEKİLİ :

KONU :

AÇIKLAMALAR :

1. …./…./…. tarihinde yapılan satış sözleşmesi esnasında araç üzerinde
  herhangi bir mahkeme kararı veya tedbir bulunmamaktadır. Araç
  alıcıya tamamen sorunsuz bir şekilde devredilmiş olup kendisine
  teslim edilmiştir.

2. Araç hakkında Yurtiçine giriş ve kayıtları usulüne ve yasaya uygun
  olmadığı gerekçesiyle herhangi bir yargılamanın mevcut olduğu
  tarafımca hiçbir şekilde bilinmemektedir. Tarafımca bilinmeyen bu
  durumdan dolayı sorumlu olmam mümkün değildir.

3. Araç alıcıya teslim edilirken herhangi bir sorun veya ayıp
  bulunmadığından araç tesliminden sonra ortaya çıkan bu durumdan
  hiçbir şekilde sorumlu tutulmam söz konusu değildir.

TALEP :

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle satılanın üzerine konulan tedbir
dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumlu tutulmam söz konusu olmadığı
için karşı tarafın taleplerini hiçbir şekilde kabul etmediğimi cevaben
ihtar ederim.

CEVAP VEREN(KEŞİDECİ)