Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ............İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO:2015/........ E.

Hakkında takibi kesinleşen borçluların UYAP üzerinden araç , gayrimenkul
ve SGK sorgularının yapılmasını;

1- Borçlu adına kayıtlı araç bulunması halinde kaydına UYAP üzerinden
haciz konulmasını, ederim.../.../2015

Alacaklı Vekili
Av Kübra OKUDAN