Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR

										  .......          

DAVACI       :.......  		

VEKİLİ        :.......

DAVALI       :.......

DAVA         : Alacak davası

KONU        : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi
ile birlikte tahsili istemidir.

    

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde   binek
otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye
göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan ....... için ise vadeli
ödeme konusunda anlaşmışlardır.Taksitlerden biri ödenmediği
takdirde diğerinin de vadesi gelmiş sayılacaktır. Ayrıca davalı
sözleşme gereği müvekkilimizin, ödememe halinde teminatsız olarak
tedbir ve ihtiyati haciz almasına da muvafakat etmiştir.

              2-Müvekkilimiz davalıya, aracı söz
verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını da vermiştir.
Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu da
davalıya teslim etmiştir. 

              3-Davalı ......., müvekkilimize vermesi
gereken ....... tutarındaki taksiti ödememiş, müvekkilimizin
sayısız aramalarına da cevap vermemiştir.

              4-Müvekkilimiz davalının aracı, satmak
üzere oto pazarına çıkardığını duymuş sonradan davalının bu
şekilde birkaç kişiyi daha kandırdığını ve paralarını
ödemediğini öğrenmiştir.

က5-Müvekkilimiz sözleşme gereği davalının ödemesi gereken
....... tutarındaki alacağının taksit tarihinden itibaren işleyecek
faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir. Zira sözleşme gereği ilk
taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmiş sayılmaktadır.
Ayrıca müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından,
davalıya devrettiği aracın plakasına da üçüncü şahıslara
devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden
teminat istenmeden-tedbir konmasını istemektedir.

YASAL NEDENLER : BK.nun ilgili hükümleri

KANITLAR        : Tarihli satış sözleşmesi, tanık ve diğer
yasal kanıtlar.

    

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

İSTEM SONUCU   :Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin davalıdan
olan ....... lık alacağın taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak
olan yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, müvekkilimizin
sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği .. ..
.... plaka sayılı aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin
önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat
istenmeden-tedbir konmasına, yargılama giderlerinin  davalıya 
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

									DAVACI VEKİLİ

					            .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78