Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

MALATYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO			:2014/61 E. 

CEVAP VEREN DAVALI 	: 

KARŞI TARAF DAVACI	 : 

VEKİLİ		: 

KONUSU 			: Davaya cevaplarımızdır.

CEVAPLAR			 : 

SONUÇ VE İSTEM		 : 

USULE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Her ne kadar satış ve zarar Kayseri’de çıkmış olsa da “Her
dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte
davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer
mahkemesinde görülür.” Denilmektedir. (HMK madde-9)

Aracı alan kişinin fazla para istediği ve kişiye ayıptan dolayı
zararın karşılandığı tanık beyanıyla ispat edilecektir
denilmektedir. Ancak tanıkların dinlenmesine muvafakatim yoktur. 

Davacıya talebi halinde sattığım fiyattan aracı geri alabileceğimi
bildirmiş olmama rağmen davacı bu teklifime sıcak bakmamış benden
para istemiştir ve iyi niyetli olmadığını ortaya koymuştur. Bu
nedenle iddiaları asılsızdır.

ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

04.04.2014 tarihli cevabi dilekçemde delil olarak sunmuş olduğum
toplam 11 sayfalık sahibinden.com sitesinden almış olduğum ilanlarda
incelendiğinde görülecektir ki en düşük ve en yüksek değerler
bildirilmiştir. Kaldı ki ben bu aracı en düşük değer olan 12.500
TL’ninde oldukça altında bir fiyata 9.350,00 TL’ye davacıya
sattım. 

Davalı bilmese de zarara katlanmak zorundadır iddiası da tamamen
hukuk dışı keyfi bir istemdir. 6502 S.K. 3. Maddesinin i) bendinde
satıcının tarifi ” Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal
sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,” ifade eder. Denilmekte olup ortaya çıkan zarardan sorumlu
değilim.

SONUÇ VE İSTEM		 : 

Yukarıda açıklanan sebeplerle ve yüce mahkemece re’sen tespit
olunacak diğer nedenlerde dikkate alınarak; 

1. Davanın evvela usul itirazlarımız yönünden incelenerek
yetkisizlik yönünden, zamanaşımı yönünden ve husumet yokluğundan
reddine,

2. Haksız ve mesnetsiz talepler içerdiğinden davanın esastan
reddine,

3. Dava takip masraflarının davacıya tahmiline karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 28.05.2014 

DAVALI 

KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

MALATYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO			:2014/61 E. 

CEVAP VEREN DAVALI 	: CUMALİ BOZKURT (TC:22379030174) – Karakavak
Mah. Yorum Sok. no:6/8 Yeşilyurt/MALATYA

KARŞI TARAF DAVACI	 : Harun ÜNLÜ (TC:16658456540)- Erciyesevler Mah.
Çay Sok. 3/20 Kocasinan Talas KAYSERİ 

VEKİLİ		: Av. Oktay AYDOĞDU - Örnekevler Mah. İstasyon Cad. No:5 

Kocasinan/KAYSERİ

KONUSU 			: Davaya cevaplarımızdır.

CEVAPLAR			 : 

Davacının açmış bulunduğu davası haksız ve mesnetsiz talepler
içirmektedir. Öyleki 

USULE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Davacının açmış bulunduğu davasında yetkili yer mahkemesi
davalının ikametgâhı adresi olup yetkili yer mahkemesinde
açılmamıştır. İşbu davada yetkili yer mahkemesi Malatya olup bu
çerçevede yetki itirazında bulunuyoruz. Davanın yetkisizlik
sebebiyle reddini talep ediyoruz.

Dava konusu aracın dava tarihi itibarıyla maliki davacı değildir. Bu
husus araç kayıtlarından açıkça anlaşılmaktadır. Bu çerçevede
davacının işbu davayı ikame etmede sıfatı bulunmamakta olup
husumet yokluğundan davanın reddini talep ediyoruz. Kaldı ki
davacının iddiası üzre araç satışından kaynaklı zararını
ortaya koyacak bir belgede ibraz etmediği gibi bundan sonra ileri
süreceği belge ve delillere de muvafakatimiz yoktur. Bu sebeple sıfat
yokluğundan davanın reddini talep ediyoruz.

ú

l

B

Z

j

l

n

ꐓdꐔd⑛封Ĥ②會퉪洀$ᄀDavacının açmış bulunduğu
davası süresinde değildir. Bu sebeple zamanaşımı itirazında
bulunuyoruz. Dava dilekçesinde ayıbı aracı 3. Kişiye satıştan bir
kaç saat sonra pert kaydını öğrendiğini ifade etmiştir. Aracın
devri 11. Ay içerisinde olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. İşbu
ayıbı öğrendiği andan itibaren 30 gün içerisinde davayı açması
gerekirken süresinde açmamıştır. Bu sebeple süresinde olmayan
davanın reddini talep ediyoruz.

ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Davacının aracı 12.500 TL’ye satın aldığı iddiası gerçeği
yansıtmamaktadır. Davacının dilekçe ekinde sunduğu Noter
evrakında işbu bedel yazılı olarak 10.600,00 TL olup işbu bedeli
aşan oranı ispatlaması gerekmektedir. Kaldı ki ben bu aracı
davacıya 9.350,00 TL’sına sattım. İşbu aracın aynı modellerinin
piyasa bedeli 18.000,00 TL’sına kadar olup davacının bilahare
ayıptan dolayı talepte bulunması da iyi niyet kurallarıyla
bağdaşmamaktadır. Pert kaydından dolayı aracın değer kaybı olsa
bile işbu kayıp indirimi yapıldığında davacının almış olduğu
bedelin de üzerindedir. Bu sebeple davacının işbu davayı ikame
etmesinde zararı olmadığı için hukuki yararı da bulunmamaktadır.
Kayseri / Pınarbaşı sanayisinde oto tamir ve bakım servisi bulunan
Hacıveli YÜCE ve Şuayip ÇOLAK ‘da işbu satış fiyatını
bilmekte olup tanık olarak dinlenmelerini talep ediyorum.

İşbu aracı davacıya satmadan 2 ay evvel almış bulunmaktayım.
Aracı alırken 5664 nolu numaraya plakasını SMS’le bildirerek
herhangi bir kazasının olup olmadığını Tramer kayıtlarından
sorgulattığımda herhangi bir pert kaydına rastlamadım.
Hâlihazırda bile aynı işlem yapıldığında pert kaydının
olmadığı da görülmektedir. Bu sebeple davacıyı yanılttığım
iddiası doğru değildir. Kaldı ki davacıya talebi halinde
sattığım fiyattan aracı geri alabileceğimi bildirmiş olmama
rağmen davacı bu teklifime bile sıcak bakmamış ve iyi niyetli
olmadığını ortaya koymuştur. Dava konusu araca yönelik satış
bedeli mukabilinde aracı alma teklifim halen geçerlidir. 

 İddiasında belirttiği Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/15893 E,
2012/25280 K. Numaralı kararında “ Davacının satın aldığı
araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan
kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü
yoktur.” denilmekte olup satıcının sorumluluğunda olduğu
belirtilmiştir. Bu sebeple dayanak ilam dava konusu taleple ilgili
değildir.

DELİLLER		     : Satış Sözleşmesi, 5664 Nolu numaradan alınan
Tramer kayıtlarında hasar kaydı bulunmadığına ilişkin SMS
dökümü, Tramer Poliçe Uygulamasından alın hasar kaydı
olmadığına ilişkin döküm ve Sahibinden.com sitesinden alınan 1999
model Volkswagen Polo Classic aracın ilan listesi, 

Tanıklar:

a) Hacıveli YÜCE – Nasip Oto Yeni Sanayi Sitesi 1. Cad. No:4
Pınarbaşı / KAYSERİ 

b) Şuayip ÇOLAK - Nasip Oto Yeni Sanayi Sitesi 1. Cad. No:4 
Pınarbaşı / KAYSERİ 

SONUÇ VE İSTEM		 : 

Yukarıda açıklanan sebeplerle; 

1. Davanın evvela usul itirazlarımız yönünden incelenerek
yetkisizlik yönünden, zamanaşımı yönünden ve husumet yokluğundan
reddine,

2. Haksız ve mesnetsiz talepler içerdiğinden davanın esastan
reddine,

3. Dava takip masraflarının davacıya tahmiline karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 04.04.2014 

DAVALI 

  Cumali BOZKURT

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2