Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

…………. .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …./…..

.................BANKASI A.Ş. ................ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

....................

Alacaklı …………… 'ye …………………. TL ödemeye borçlu ……………'nin …………….. iş bu
borcundan dolayı .............. plakalı aracın trafik kaydına haciz
şerhi konulmuştur.

  Aracın trafik kaydında bankanız lehine rehin şerhi bulunmakta

olup bankanızın rehin hakkının devam edip etmediğinin, devam ediyorsa
rehinden kaynaklı alacak miktarının sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur…./…./….

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

EKİ: ….TL posta pulu.