Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Tarih

….…./……./20…….

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

Mülkiyeti firmamıza ait (aşağıda bilgileri olan / tüm) araçların
muayenesinde aşağıda (ismi /

İsimleri) ve T.C. kimlik numaraları yazılı şirket personel (ler) imizin
tam olarak yetkili ve

mezun olmak üzere şirketimizce vekil tayin edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Şirket Ünvanı :

Şirket V.Dairesi / V.Numarası :

KAŞE :

Şirket Yetkilisi Adı Soyadı. İmzası:

………………………………………………….

T.C. Kimlik Numarası: Vekil / Vekiller Adı Soyadı:

1-

2-

ARAÇ PLAKASI : ARAÇ ŞASİ NO:

1-

2-

Ek: Şirket yetkilisi imza sirkülerinin ASLI veya FOTOKOPİSİ