Giriş yap
Kayıt ol

        ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Araç Kira Sözleşmesi

ARAÇ SAHİBİNİN

Adı Soyadı 				:

TC Kimlik Numarası		:

Adres				:

KİRACININ

Adı ve Soyadı				:

TC Kimlik Numarası		:

Makine ve Teçhizatın Özellikleri:

1.	Yukarıda kayıtları yazılı araçların sahibi ... adresinde
faaliyet gösteren ...'ni temsilen izafeten ile ...'ne vekaleten ...
yılının ... ayının ... günü ... yıl geçerli olmak üzere kira
sözleşmesi akdolunmuştur.

2.	Kira bedeli aylık toplam … TL'dır. Bir aylık kira tutarı her
ayın sonunda kiracı tarafından taşıt sahibine ödenecektir.

3.	Kiralanan taşıtın, Akaryakıt, Bakım-Onarım, lastik giderleri,
park, garaj giderleri, taşıtın vergisi, resim, harçları, şoför ve
yardımcılarının maaşları kiracı tarafından karşılanacaktır.

4.	Taşınacak emtianın sigorta giderleri kiracı tarafından
karşılanacaktır.

5.	İşbu sözleşme tarafların karşılıklı kabulü ile
feshedilebilir. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine aykırı
davranması halinde diğer taraf lehine tek taraflı olarak da fesih
hakkı doğar.

6.	İhtilaf halinde … Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili
olduğunu her iki taraf da kabul, beyan ve ikrar eder. .../.../...

ARAÇ SAHİBİ							KİRACI						

Ad Soyad – İmza						Ad Soyad İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78