Giriş yap
Kayıt ol

        ............................. 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA  NO:....................... Esas

SANIK     : ...........................

VEKİLİ    ...KONU     :Araç iadesi hakkındadır.

İZAHI      : Yukarıda numarası yazılı derdest dava
dosyasında, Müvekkilim ...................... ’ye ait
................................. plakalı araç kaçakçılık
yapıldığı iddiasıyla zapt edilmiştir. Araç halen
..................................... Müdürlüğünde muhafaza
altında tutulmaktadırlar.

           Araç üzerinde bilirkişi marifetiyle keşif
yapılmış, bilirkişi raporu dosyaya ibraz edilmiştir.

           Bilirkişinin dosyaya ibraz ettiği raporda,
araçta gizli tertibat bulunmadığı ifade edilmiştir.

,

.

>

D

F

ˆ

Z

\

ˆ

Š

¢

¨

´

Â

P

X

Z

\

Ú

Ü

), ikinci fıkrasında , gizli tertibat bulunması, sicile kayıtlı
olmaması yada mükerrir bulunması hallerinde ise teminatla iade
edileceği belirtilmiştir.

          Dava dosyası kapsamı ve bilirkişi raporu
incelendiğinde, teminatla iade şartlarının bulunmadığı
görülecektir. BU NEDENLE CMK 128/4 MADDESİ UYARINCA, TRAFİK
KAYITLARINA ŞERH VERİLMEK SURETİYLE ARAÇLARIN İADESİNE KARAR
VERİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.

           

SONUÇ    :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere dayalı olarak, 
Müvekkilim ....................................’ ye ait aracın
teminatsız olarak tarafımıza iade edilmesine karar verilmesini
saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. .......................

							         Araç sahibi vekili

								Av. ............................................

           


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78