Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          XXXXXX NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI : xxxx

VEKİLİ : Av)

DAVALI : xxxx

KONU : Davalının; Kocaeli İcra Müdürlüğünün xxxx Esas sayılı dosyasına
vaki itirazının iptali ile takibin devamına, davalının haksız itirazı
nedeni ile % 20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına
hükmedilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil şirket davalıya ait araca faturada belirtilen hizmetleri
görmüş ve aracı teslim etmiş fakat davalı borcunu ifa
etmemiştir.22/01/2013 tarihinde müvekkil şirket davalıya fatura tanzim
edilmiştir.

2- Davalı faturada belirtilen miktarı ödememiş olup , hakkında Kocaeli x
İcra Müdürlüğünün xxxx E. sayılı dosyası ile ilamsız takibe geçilmiştir.

3- Ödeme emri davalıya tebliğ edilmiş olup ,borçlu ödeme emrinde
belirtilen bir borcu bulunmadığını belirterek ilgili takibe itiraz etmiş
ve takip durmuştur.

4- Davalı söz konusu fatura ile ilgili müvekkilimize bugüne kadar aldığı
yedek parça ve hizmetlerin(işçilik) bedelini ödememiş olup, borca
ilişkin itirazında haksızdır.İş bu sebeplerle takibe yapılan haksız
itirazın kaldırılması için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl
olmuştur.Borçlu haksız ve süreci uzatmak için itiraz etmiş olup %20 icra
inkar tazminatına hükmedilmesini vekaleten talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : H.M.K , İ.İ.K., M.K. , B.K. T.K ve ilgili mevzuat
hükümleri ,

HUKUKİ DELİLLER : Kocaeli x. İcra Müdürlüğünün xxxx Esas sayılı dosyası,
22/01/2013 tarihli fatura ve servis iş emri kabul formu ,işyeri
kayıtları,itiraz dilekçesi, müvekkil şirketin ticari defterleri,yemin,
tanık beyanları diğer her türlü takdiri ve yasal delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davalının
Kocaeli 4. İcra Müdürlüğünün xxxx Esas sayılı dosyasına vaki itirazının
iptali ile takibin devamına , davalının haksız itirazı nedeni ile % 20
den aşağı olmamak üzere icra-inkar tazminatına hükmedilmesine, mahkeme
masrafları ve ücreti vekaletin davalılara yükletilmesine karar
verilmesini talep ederiz.

Av. xxxx