Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

    MARMARİS

2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :2010/2741 Esas

			DATÇA EMNİYET AMİRLİĞİ’NE

							DATÇA

	İLGİ 1: Müdürlüğümüzün 18/02/2006 Tarih ve 2005/2741 sayılı
yazısı

	İLGİ 2: Müdürlüğünüzün 27/12/2006 Tarih ve B.05.1.EGM.4.
48.00.40.06-995 sayılı yazısı

	İlgi 1 sayılı yazımız üzerine müdürlüğünüzün ilgi 2
sayılı yazısı ile dosyamız borçlusu ... ait “ 48 R
2948” plaka sayılı araç üzerine konulan haciz düşmüş
olduğundan haczin kaldırılmasına müdürlüğümüzce karar
verilmiş olup;

	Karar gereğinin ifası için gereği bilgilerinize rica
olunur.08/09/...
								Marmaris 2.İcr. Mdr. Yrd. 

								  ... ...      T.C.

    MARMARİS

2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :2005/2741 Esas



"

$

(

J

L

l

 

F

6

8

:

<

>

@

B

D

F

n

²

ä

æ

è

F

Ê

Ø

â

î

DATÇA EMNİYET AMİRLİĞİ’NE

							DATÇA

	İLGİ 1: Müdürlüğümüzün 18/02/2006 Tarih ve 2005/2741 sayılı
yazısı

	İLGİ 2: Müdürlüğünüzün 27/12/2006 Tarih ve B.05.1.EGM.4.
48.00.40.06-995 sayılı yazısı

	İlgi 1 sayılı yazımız üzerine müdürlüğünüzün ilgi 2
sayılı yazısı ile dosyamız borçlusu Sevim Yümer’e ait “ 48 R
2948” plaka sayılı araç üzerine konulan haciz düşmüş
olduğundan haczin kaldırılmasına müdürlüğümüzce karar
verilmiş olup;

	Karar gereğinin ifası için gereği bilgilerinize rica
olunur.08/09/2011

				

								Marmaris 2.İcr. Mdr. Yrd. 

								  Yusuf Kartal 99584


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78