Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

  KONU : Mahkemenin ….. tarihli oturumunda verilen 3 numaralı ara
  kararına ilişkin beyanlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Sayın mahkemenin yargılaması devam eden davanın …. tarihli
duruşmasında 2 numaralı ara karar gereğince Türkiye Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’na mahkemeniz tarafından müzekkere
yazılmıştır. Elden takip edilen müzekkereye …… tarih 527/HD-241 sayılı
dilekçe ile cevap verilmiştir.( EK-1: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’nun Dilekçesi)

2-) Sayın mahkemenin yargılaması devam eden davanın ….tarihli
duruşmasında 3 numaralı ara karar gereğince Türkiye Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’nu tarafından yazılan ... Sayılı dilekçenin,
değerlendirilmesi ve incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesini talep
ederiz.

TALEP SONUCU :

Dilekçemizde sunduğumuz davacının vefat eden desteği yaklaşık gelirinin
belirlenmesi için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
tarafından yazılan dilekçenin bilirkişiye gönderilmesini talep ederiz.