Giriş yap
Kayıt ol

        ……………. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,

DOSYA ESAS NO : …….. Duruşma Günü:………..

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1

 2-

VEKİLİ :

İSTEM KONUSU : ………… tarih ve …… Nolu ara karar gereğince delillerimizin
sunulmasıdır.

DELİLLERİMİZ : Vekil eden ……….. Sigorta sicil Nolu ……………. ilişkin sayın
mahkemenizde açılan Hizmet Tespit davasında…………. tarih ve …….. Nolu
arakarar gereğince istenilen delillerimiz aşağıda sunulmuştur:

 1-…………. İş Mahkemesi'nin ………… Esas ………. Karar Nolu Dosyası,

 2-Sosyal Sigortalar Kurumu Çankaya Müdürlüğü'nde bulunan ve …………..

 …………………………..

7.2………………..

 ………………

8- Gerekirse Bilirkişi ve diğer yasal tüm deliller.

HUK. SEBEPLER : HUMK. ve yasal tüm mevzuat

SONUÇ VE TALEP :

 1-Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucu, davamızın kabulünü ve
 ……………… tarihleri arasında vekil eden ………………. sigortalılık süresinin
 saptanmasını,

 2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine
 karar verilmesini, vekil eden adına saygılarımla arz ederim…………….

 ……/……/200…

 Davacı ……………… Vekili

 Avukat ……………………

EK:

 1. Onanmış Vekaletname Örneği,

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78