Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

../../....

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVANIN DEĞERİ : .................- TL

KONU : Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz ........ adresinde bulunan …………. apartmanında
oturmaktadır. … Daireli apartmanda, ../../.... tarihinde son yapılan
genel kurul toplantısında tartışma çıkmış ve yönetici seçmek mümkün
olmamıştır.

2- Apartmanımız oldukça sorunlu bir binadır. Deprem nedeni ile hafif
hasar raporu verilen binanın önünden geçen yolda da alt yapı bakımından
belediye ve Telekom ile sorunlar yaşanmaktadır. Şu anda tüm bu işler
sahipsiz kalmıştır. Binadaki gerek güçlendirme çalışmaları ve gerekse
mevcut altyapı sorunlarının çözümü için acilen binaya yönetici atanması
gerekmektedir.

3- Bu nedenle yasa gereği, kendi yöneticisini seçemeyen apartman
sakinlerine mahkemenizce yönetici seçilmesini istemek zarureti hasıl
olmuştur.

YASAL NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu m.34/6, TBK, HMK ve Sair Yasal
Mevzuat.

DELİLLER : Yönetim Planı, Karar Defteri

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin oturmakta olduğu
………… Apartmanına mahkemenizce Yönetici atanmasına karar verilmesini
bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78